Ajuda bàsica per fer cerques:
Resultats per pàgina
Permet especificar el nombre de resultats que es presentaran a les pàgines. Tenim 3 opcions: 10, 20 i 50 resultats per pàgina.

Format de sortida
Ens permet escollir entre 3 formats de presentació de resultats:

Coincidir

a

Buscar
al lloc

Cerca Booleana Si volem fer cerques més complexes podem emprar el llenguatge de cerca booleana. Per fer-ho disposem dels següents operadorsÀrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions - Divisió de Comunicacions i Sistemes

Endarrere Cercar Mapa web Qui sap on? Udl.net Correu Pàgina principal